Aug 30, 2010

निवांतवृत्त- आनंद
ना ना र ना र ना ना  (१२ मात्रा)   

---------------------------------------

( इतुकीच खंत आहे )
जगण्यास भ्रांत आहे

जीवात घालमेली
बाहेर शांत आहे

मोठेच संत येथे
कोठे उसंत आहे?

जगण्यास लावणारी
आशा अनंत आहे

दिसतात लोक साधे
किर्ति दिगंत आहे

मेल्यावरी मिळेना
कोठे एकांत आहे?

नाकार तू दु:खाला
सुखास अंत आहे

थडग्यात जाग आली
येथे निवांत आहे

- सौरभ सुधीर परांजपे (ठाणे)


© Copyrighted Literature / Any illegal usage will be treated as copyright violation under Indian Copyright Act 1957. All Rights Reserved.

No comments:

Post a Comment