Aug 25, 2010

वनवास कितीश्वास किती उश्वास किती 
जगण्याचे हे त्रास किती 

भास किती आभास किती 
दु:ख हे सुग्रास किती 

कुठूनसा आला सुगंध
नुसतेच हे वास किती 

चेहरे का ग्रासलेले?
लोक हे खग्रास किती 

अयोद्धेचा राजकुमार
भोगणार हे वनवास किती 

जीवंतपणी विसरती सारे
मेल्यावर ही आरास किती 
  
-सौरभ सुधीर परांजपे (ठाणे)


 © Copyrighted Literature / Any illegal usage will be treated as copyright violation under Indian Copyright Act 1957. All Rights Reserved.
1 comment: