Oct 23, 2010

Life is a miracleLife is a Miracle - My 5th pick in Parallel Film Festival.

Emir Kusturnica's Serbian-Croatian movie, which was showcased in 2004 Cannes Film Festival.

It's a story about a family on the back drop of Serbo-Bosnian war.
I like most of Emir Kusturnica's film such as 'Underground' , 'Black Cat White Cat', 'Time of Gypsies'.
This film is wonderful, full of emotions.
Hope you will like it.

Stalag 17Stalag 17 - My 4th pick in Paralle Film Festival.
Movie about american prisoner's of war in WW2

El Alamein - In the Line of FireEl Alamein - My 3rd pick in Parallel Film Festival
An Italian movie on battle of El Amamein, an Italian perspective.

 मला ही मुव्ही आवडली, तुम्हालापण आवडेल.

RUN LOLA RUNRun Lola Run - My 2nd pick in Parallel Film Festival
A German film about a girl 'Lola' , who run to save her boyfriend.


धाव लोला धाव/ पळ लोला पळ
मी या मुव्ही बद्द्ल १९९९ मधे’लोकसत्ता’त वाचल होत. तेव्हा पासुन मला हा चित्रपट पाहायचा होता. पण एवढ्या दिवसानंतर महुर्त मिळाला.
It was worth waiting.
A good movie
Rating - 3 1/2 *** out of 5.

Oct 19, 2010

Luna Papa - Tazik film.My 1st pick in Parallel Film Festival.
A Tazik film. a story of a 17 yr old girl, who gets pregnant & the man runs away.
The unborn child of the girl narrates the story.

A fantastic touchy film. watch the film before you tube deletes it. ;)

मुंबई फिल्म फेस्टिवल


१२ वा मामि मुंबई फिल्म फेस्टिवल २१ आँक्टोबरला सुरु होत आहे.12 Mami - Mumbai Film Festival is starting on 21 October , & m starting my own Parallel Film Festival on my blog.
Everybody is invited & Welcome.

I wiil post World's Best movies on my blog, so enjoy.


मुंबई फिल्म फेस्टिवलला खुप खुप शुभेच्छा.
Best of Luck for Mami - Mumbai Film Festival.Oct 12, 2010

घेरावहृदयावर तू दिलेला घाव आहे
कोरलेले त्यावर तुझे नाव आहे

आसवांना तू दिले परिमाण माझ्या
घेतला तू या मनाचा ठाव आहे

ही चर्चा तुझ्या रुपाची रंगलेली
बोलणारा वासनांध जमाव आहे

मी कशाला काळजी करु यातनांची
यातनांचा मज बराच सराव आहे

मागणे त्यांचे असे काहीच नाही
घातला त्यांनी तरी घेराव आहे


Oct 7, 2010

चारोळ्या


चारोळ्या     चारोळ्या     चारोळ्या 
---------     ---------    -----------
सायंकाळी कातरवेळी पक्षी
अपुल्या घरटी पळती
पाउले माझीही सहजच
परतीच्या वाटेवर वळती.


हल्ली एकटा असलो की 
स्वत:लाच प्रश्न विचारतो
खोचक, बोचरे, अवघड
पण उत्तरे देण्याचे टाळतो.
मी असा कोणता
केला होता गुन्हा
शिक्षा ज्याची मला
मिळते पुन्हा पुन्हा.
तुझ्या आठवांचे 
तुषार फुलले,
ह्रुदयात खोलवर
काहीरी हलले.

तुझ्यापासुन दूरजाण्यापूर्वी
मला एकच करायचाय
तुला डोळेभरुन पाहताना
ह्रुदयात साठवायचाय.
माझ काय अस मोठ
मागण होत,
जगू द्या, एवढच
गा-हाण होत. 
Oct 1, 2010

काळ - वेळ


जिवन सगळे कसे सरुन गेले
काळाच्या पडद्याआड विरुन गेले 

बरेचसे करायचे राहुन गेले
थोडेसे जगायचे राहुन गेले

भुतकाळ वर्तमानात स्मरुन गेले
वर्तमान भविष्यात गढून गेले

ऊभे आयुष्य असे जळुन गेले
काही क्षण मात्र तरळून गेले

डोळे आसवांनी भरुन गेले
’मी’ पण माझे गळून गेले

काय राहिले ते स्मरुन गेले
मरताना सगळे आठवून गेलेसाजन - सजनी


मी साजन, तू सजनी
मी ययाति, तू देवयानी

मी आकाश, तू  धरती
मी नल, तू दमयंती

मी रुधीर, तू धमणी
मी कान्हा, तू रुक्मिणी

मी अवकाश, तू अवनी
मी बाजिराव, तु मस्तानी
---------------------------------------------
विडंबन - Parody

मी सैफू, तू करिना
मी सल्लू, तू कटरिना

मी अमित, तू जया
मी अभी,  तू ऎर्श्वया

मी कमळ, तू भ्रमर
मी शाहरुख, तू करन