Oct 1, 2010

साजन - सजनी


मी साजन, तू सजनी
मी ययाति, तू देवयानी

मी आकाश, तू  धरती
मी नल, तू दमयंती

मी रुधीर, तू धमणी
मी कान्हा, तू रुक्मिणी

मी अवकाश, तू अवनी
मी बाजिराव, तु मस्तानी
---------------------------------------------
विडंबन - Parody

मी सैफू, तू करिना
मी सल्लू, तू कटरिना

मी अमित, तू जया
मी अभी,  तू ऎर्श्वया

मी कमळ, तू भ्रमर
मी शाहरुख, तू करन


No comments:

Post a Comment