Aug 31, 2010

घाववृत्त  - आनंद  (१२ मात्रा)

ना ना र ना र ना ना 

---------------------------
सारेच साव येथे
बाके बनाव येथे

पाहून चेहरे हे 
देतात भाव येथे                                  

पुसतात लोक सारे 
माझेच नाव येथे 

मरतात रंक तेथे                 
उरतात राव येथे
                                          
माझ्या पराभवाचे
शिजतात डाव येथे

नेते रसातळाला
माझीच हाव येथे

माझ्याच शेवटाला
जमले न गाव येथे

मी लावतॊ उद्यावर
उलटेच दाव येथे

रेखीव श्र्वापदांना    
भलताच वाव येथे

जमतात नाडण्यासी
भॊंदू जमाव येथे

करतात प्रेम जेव्हा
मिळतात घाव येथे

- सौरभ सुधीर परांजपे (ठाणे)© Copyrighted Literature / Any illegal usage will be treated as copyright violation under Indian Copyright Act 1957. All Rights Reserved.
No comments:

Post a Comment