Mar 15, 2010

माझ्या काही कविता- नवी सकाळ

            
      छंद - मक्तछंद


पुन्हा एक नवी सकाळ, 
आपुल्या बरोबर आणि नवा विचार,
नवा आचार, नवा उत्साह, करा पुन्हा सुरवात

ती काळ रात्र सरली, घेऊन आपुल्या बरोबर जे नव्हते खास

कशाला हवा जुना ध्यास, तो उश्वास,
घ्या नावा श्वास, नवी उमेद, नवा ध्यास

नव चैतन्याचा आशावाद, जो सदैव देईल खास
"थोडा है, थोडे की जरुरत है" चा आशावाद

नियती कोणाला चुकली आहे; 
जो आला, तो भोगणार; मग राजा असो वा रंक 
तो भोगणारचं, मात्रा काय तर कमी- जास्त असेल
तेथे नाही कोणाला अपवाद

ही नियती, हे दु:खचं तुम्हाला बनवेल खास,
तुमच्या जाणिवा, संवेदना होतील जाग्या

जेव्हा तुम्ही कराल स्विकार
तो पर्यंत दु:ख नाही सोडणार तुमची पाठ

त्या दु:खचा, संकटांचा करा स्विकार;

मग बघा ती देणार नाहीत त्रास
जे आहे त्याचा करा स्विकार, 
हाच मंत्र आहे.........एक नवा विचार

- सौरभ

No comments:

Post a Comment