May 23, 2010

नेटवरील माझ्या कविता


1] वाचा, माझी आणखी एक कविता (४ थी) ई- सकाळवर, ’माझी मायमराठी'.2] वाचा, माझी गज़ल 'अनेक होत्या’ मायभूमी.कॉम वर.3] वाचा, माझी आणखी एक गज़ल ’लेखणीस चालवत गेलो’ मायभूमी.कॉम वर.


http://networkedblogs.com/46lnd

6] वाचा माझी गज़ल ’वे द ने ची संवेदना’, मायभूमी.कॉम वर.


http://networkedblogs.com/49rvC

5]  एका रसिक मित्राने माझ्या गज़लेला चाल लाविली आहे.
आता ऎका माझी गज़ल ’लेखणीस चालवत गेलो’, खालिल लिंकवर.No comments:

Post a Comment