Sep 3, 2010

मधुमासका उरी ही आस येथे?
का जिवाला त्रास येथे?

सोडला मी श्वास येथे
संपला वनवास येथे

जोडली मी माणसे ही
जोडले सहवास येथे

सोसल्या ह्या वेदना अन्
भोगले मधुमास येथे

ही विखारी भूक माझी
अन् अभागी घास येथे

का मला छळता उगाचच
मी न कोणी खास येथे

जाणिवा अन् नेणिवांचे
तोडले मी फास येथे

- सौरभ सुधीर परांजपे (ठाणे)


© Copyrighted Literature / Any illegal usage will be treated as copyright violation under Indian Copyright Act 1957. All Rights Reserve

No comments:

Post a Comment