Jul 26, 2010

घात केला.दैंवाने कठोर आघात केला
प्रेयसिने प्रेमात घात केला

मानुन आपले सर्वस्व अर्पिले
तिने सर्वस्व लुटुन घात केला

शब्दांवर, वचनांवर भाळुन प्रित केली
शब्दांना फिरवुन, वचनांना मोडुन घात केला


गाभा-यात ह्र्दयाच्या प्राणप्रतिष्ठा केली
तिने ह्र्दयमंदिर तोडुन घात केला

डोळ्यांचे ईशारे, नजरेचे बहाणे
नजर फिरवुन  घात केला

मखमली केसांच्या सावलीत झोपलो
तिने केसाने गळा कापुन घात केला


-सौरभ सुधीर परांजपे (ठाणे)© Copyrighted Literature / Any illegal usage will be treated as copyright violation under Indian Copyright Act 1957. All Rights Reserved.

No comments:

Post a Comment