Jun 10, 2010

कविताकविता कवीच स्वप्न 

निर्मितीचा ध्यास, 

कवीचा श्वास

भास-आभास, 

जगण्यावरचा विश्वास

भावनांवर घातलेला साज

कवीचा माज, 

तिचा वेगळाच बाज

शब्दांचा खेळ, 

प्रतिभेचा मेळ

कवीचा हुंकार, 

अनुभवांची शिजोरी

कविचा आनंद, परमानंद, 

स्वानंद...................

कवीच्या प्रतिभेचा उदय आणि अस्त

त्यांच्यामधला संधिप्रकाश

कवीचा छंद 

कवी-रसिकांमधला अनुबंध

ॠणानुबंध.............

कवीच स्वातंत्र

समाजावर ऒढलेला आसुड, 

एक क्रांती

कविता एक विचार 

कवीचा आचार 

कविता अजोड, 

थोडी विजोड 

आवडली तर मनापासुन दाद द्या

अथवा टिका करा. -सौरभ सुधीर परांजपे (ठाणे)
© Copyrighted Literature / Any illegal usage will be treated as copyright violation under Indian Copyright Act 1957. All Rights Reserved.

No comments:

Post a Comment