Jun 10, 2010

कुणाचे????


लागले ह्रदयास हे चित्त कुणाचे 
जाहले तुटण्यास हे निमित्त कुणाचे?

रोकडा सवाल आमचा थोर पुढा-यांना
ऎकुन खवळले हे पित्त कुणाचे?

वेडा प्रयास माझा गज़ल रचनेचा
कळलेच ना कधी हे वृत्त कुणाचे?

जीवावर ज्याच्या निवडुन रोज येती
लोकांवर उलटले हे उम्मंत्त कुणाचे?

सत्तेच्या पंढरिला निघाली खादाडांची वारी
स्वीस बँकेत पडलेले हे वित्त कुणाचे?

                    -सौरभ सुधीर परांजपे (ठाणे)© Copyrighted Literature / Any illegal usage will be treated as copyright violation under Indian Copyright Act 1957. All Rights Reserved.

No comments:

Post a Comment